Indoor Air Quality (IAQ) -lösningar för kommersiella byggnader

Öka luftkvaliteten i din byggnad och samtidigt säker tid och kostnad.

 

I kommersiella kontorsbyggnader är inomhusluftskvalitet (IAQ) en mycket viktig fråga. IAQ innebär den inomhusluft som andas in av de som befinner sig en byggnad. Föroreningsnivån i luften inomhus kan vara upp till fem gånger högre än utomhus, och dålig IAQ rankas som en av de fem främsta miljöriskerna för folkhälsan.

Luften i din byggnad kan innehålla:  

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industrianläggningar
  • Asbest, lera, elementarpartiklar och konstfibrer

 

Luftfiltreringssystem i dessa byggnader måste hantera relativt stora luftvolymer. Cirka 50 % av en byggnads energiförbrukning går åt till uppvärmning, kylning och luftförflyttning. Vid beräkning av total ägandekostnad för att få en kostnadseffektiv byggnad är det viktigt att komma ihåg att planering av underhållet är ett viktigt steg i att bibehålla energieffektiviteten. Detta minskar driftavbrott och förlänger utrustningens livslängd.

 

 

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt filtreringssystem är den allra första åtgärden som Dinair/AAF vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning. Analyser ska ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Vårt mål med att genomföra den här granskningen är att få en bättre förståelse för nuvarande status och föreliggande luftfiltreringsbehov, användningsområden och vilka de övergripande luftkvalitetsmålen är. Den anpassade luftfiltreringgenomgången kostar ingenting och kan ge dig viktig information som kan hjälpa dig att spara pengar och tid samt minska risker. 

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page