Kommersiella byggnader

Förbättra luftkvaliteten i din byggnad

I samhällets kommersiella och offentliga byggnader möts tusentals människor dagligen. Kvalitéten på inomhusluften i dessa byggnader är därför en mycket viktig fråga. Dålig kvalitét på inomhusluft kan påverka både hälsa, produktivitet och prestation hos dem som befinner sig i byggnaden. Inomhusluft kan vara flera gånger högre förorenad än utomhusluft. Med högkvalitativa, energieffektiva luftfilter och luftrenare kan du skapa bättre inomhusluft och därmed bidra till att förbättra människors hälsa och välmående.

Luften i din byggnad kan innehålla:  

  • Mögel, sporer och pollen 
  • Koloxid, radon och lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier och virus
  • Fordonsavgaser och gaser från industrianläggningar
  • Asbest, lera, elementarpartiklar och konstfibrer

Luftfiltreringssystem i kommersiella byggnader hanterar relativt stora luftvolymer. Cirka 50 % av en byggnads energiförbrukning går åt till uppvärmning, kylning och luftförflyttning. För att minimera driftskostnad och energiförbrukning och samtidigt få bra kvalitét på inomhusluften är det viktigt att välja rätt typ av filter. En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt filtreringssystem är den allra första åtgärden som Dinair vidtar för att kunna ge dig professionell rådgivning. Vårt mål med att genomföra detta är att få en bättre förståelse för nuvarande status, er verksamhet samt era  övergripande luftkvalitetsmål. 

Dinair är en helhetsleverantör av luftfiltreringsprodukter med stort miljöfokus. Euroventcertifiering och P-märkta produkter säkerställer att både vår produktion och våra produkter uppfyller de senaste kraven och håller högsta kvalitét. På Dinair jobbar vi kontinuerligt med att finna smarta lösningar med låg energiförbrukning, rätt avskiljningsgrad och rätt material. Att lyssna på våra kunders behov är grundpelaren i vad vi kallar ”Ett balanserat filterval”.
 

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page