Felaktig luftfiltrering = Högre energikostnader

 

Luftfiltrering och att upprätthålla hälsosamma nivåer av Indoor Air Quality (IAQ) är bara ett fåtal av de många olika funktioner som företag har ansvar för. På grund av uppskjutet underhåll kan även den viktiga innebörden av VVS och filtrering med anknytning ofta förbises. Men att analysera energibesparingar kan löna sig på ett viktigt sätt för fastighetsskötare, genom att visa det optimala filtreringssystemet som både kommer att spara dem pengar och tid. Här följer några fakta om IAQ och uppskjutet underhåll:

 

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page