Museer

Skyddar dyrbara och ovärderliga föremål

 

I arkivmiljöer har IAQ (Indoor Air Quality) en stor betydelse. Föroreningsnivån i inomhusluft kan vara upp till fem gånger högre än utomhus och ibland upp till 100 gånger högre. Att kontrollera luftburna föroreningar och gaskontaminanter är fundamentalt för att skydda ovärderliga konstsamlingar, nationella historiska tillgångar och dokument, konstverk och litteratur.

Skador på sådana föremål kan orsakas av: 

  • oreglerad temperatur
  • relativ fuktighet
  •  damm och smuts
  • gasföroreningsämnen som ozon och svaveldioxid 

Om temperatur och fuktighet inte regleras ordentligt kan de påskynda kemiska reaktioner som orsakar att känsliga objekt förstörs. Damm- och smutskontaminering gör att konstföremål missfärgas. Gasföroreningsämnen kan orsaka omfattande och bestående förstörelse på konstföremål, metaller och historiska register, fotografier och marmor genom kemiska reaktioner.

Lösningen på de problemen börjar med en grundlig kontroll av dina filtreringssystem utförd av Dinair/AAF. Vi har en samarbetsvillig och rådgivande inställning med syfte att få en helhetsbild av dina filtreringsbehov och mål på luftkvalitet.

Genom att utföra en sådan kontroll kan vi ta reda på hur er anläggning förhåller sig till andra liknande anläggningar. Den anpassade luftfilterkontrollen kostar ingenting och kan ge dig viktig information eftersom den kan bidra till att minska dina risker och spara både tid och pengar.
Efter utvärderingen ger Dinair/AAF förslag på anpassade lösningar för att skapa en kontrollerade miljö på vilket museum eller historiskt arkiv som helst. 

Klicka här för att boka din kontroll idag!

 

 

Lösningar och tjänster

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page