Museer

Skyddar kulturarv och ovärderliga föremål

I arkivmiljöer har luftkvaliteten på inomhusluften stor betydelse.

För att skydda ovärderliga konstsamlingar, nationella historiska tillgångar och dokument, konstverk och litteratur krävs att luftburna föroreningar är väl kontrollerade. En bra kvalitét på inomhusluften skapar dessutom en trevlig och hälsosam miljö både för besökare och museernas personal.

Skador på föremål i arkivmiljöer kan orsakas av bl.a. oreglerad temperatur, luftfuktighet, damm och smuts eller gasföroreningsämnen som ozon och svaveldioxid. Om temperatur och fuktighet inte regleras ordentligt kan de påskynda kemiska reaktioner som orsakar att känsliga objekt förstörs. Damm- och smutskontaminering gör att konstföremål missfärgas. Gasföroreningsämnen kan orsaka omfattande och bestående förstörelse på konstföremål, metaller och historiska register, fotografier och marmor genom kemiska reaktioner. 

Genom att utföra grundlig kontroll av filtersystem kan Dinair tillsammans med er skapa en helhetsbild av era filtreringsbehov och mål på luftkvalitet och därefter komma med förslag på anpassade lösningar för att skapa en kontrollerad miljö på museum eller annan typ av historiskt arkiv.

Dinair är en helhetsleverantör av luftfiltreringsprodukter med stort miljöfokus. Euroventcertifiering och P-märkta produkter säkerställer att både vår produktion och våra produkter och uppfyller de senaste kraven och håller högsta kvalitet. På Dinair jobbar vi kontinuerligt med att finna smarta lösningar med låg energiförbrukning, rätt avskiljningsgrad och rätt material. Att lyssna på våra kunders behov är grundpelaren i vad vi kallar ”Ett balanserat filterval”.
 

 

 

Lösningar och tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page