Korrosionskontroll

Filtreringslösningar för att effektivt kontrollera frätande gaser

 

Korrosion på elektronisk utrustning kan förekomma när frätande gaser, t. ex. vätesulfid, angriper känsliga datorkontroller och annan kritisk elektronik. De gaserna angriper kretskortsstift, stiftkontakter, integrerade kretsars uttag, sladdanslutningar och andra mikroelektroniska komponenter. Om frätande gaser inte kontrolleras kan de leda till blockerade strömmar, ömtåliga anslutningspunkter och överhettade system. Resultaten kan innebära kretskortsfel, dyra reparationer och så småningom en anläggning ur drift.

Dinair/AAF förstår behovet av att tillhandahålla system för gas- och partikelfiltrering åt processkontrollmiljöer. Att använda sådana system kan:

  • eliminera processavbrott på grund av fel i kontrollutrustning
  • bibehålla hög processeffektivitet
  • förlänga kretskorts livslängd och minska byteskostnader

 

Ett skydd av ett industrikontrollrum omfattar åtminstone tryck med ren luft. Det förhindrar frätande gaser från att infiltrera kontrollrummet och fräta på kretsar. Dessutom kan luftens återcirkulering kräva rengöring om rummet ligger i ett tätt trafikerat område eller om det finns andra interna källor av kontaminanter. SAAFTM-produkter från Dinair/AAF har skapats för att uppnå de här filtreringsmålen samt bevaka tillståndet på luften inuti utrymmet. SAAFTM djupbäddsskrubbare filtrerar exempelvis insug av frisk luft i VVS-system för att tillföra ren luft i kontrollrum. SAAFTM  återcirkuleringsenheter återcirkulerar och renar luft i kontrollrum och tar bort kontaminanter som bildats inomhus (t. ex. sådana som bildats efter personalens aktivitet eller inomhusprocesser osv.) SAAFTM  tryck- och återcirkuleringsenheter använder både utomhusluft och rummets luft för att få ett rent luftflöde med en blandning av utomhus luft och rummets luft. Delen av utomhusluft trycksätter kontrollrummet och förhindrar kontaminanter från att infiltrera utrymmet. SAAFTM  Reactivity Monitoring Coupons ger en passiv metod för att då och då bevaka luftkvaliteten i kontrollrum. SAAFShield®  teknik ger en metod för att bevaka ett rums luftkvalitet i realtid och kommunicera med fastighetens driftsystem.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Produkter och lösningar

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page