Rökgasrening

Stoftavskiljning och rökgasrening

 

Filter för stoft- och rökgasrening i industriella processer är anpassade efter driftsfall i avseende av val av filtermedia och utförande. Dessa parametrar är helt avgörande för prestanda, funktion och livslängd som påverkar den totala driftskostnaden. Genom lång erfarenhet och ett nära samarbete med er verksamhet kan vi rekommendera det filter som är optimalt för din anläggning. 

•    Erfarenhet och materialkunskap för optimering och ökad livslängd av filtreringsprocessen.
•    TCO (Total ägandekostnad).
•    Erbjuder alla typer av textila filtermedia för rökgasrening (PTFE, Optivel, P84, PPS, Aramid, Glas etc.).
•    Använder samma högtemperaturspecialiserade materialproducent i Tyskland sen mer än 20 år tillbaka. 
•    Gedigen referenslista för leverans av filter och utförd arbete till en mängd olika förbränningsanläggningar.
•    Egen högteknologisk produktion i Sverige vilket erbjuder snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.
•    Komplett filterleverantör av rökgas, stoft, ventilation och vätskor.

Filterslangar/ filterpåsar för högtemperatur (ex.vis bio- och avfallseldade anläggningar)

• Filterkorgar & övriga reservdelar till filter
• Läcksökningspulver och UV lampor
• Stoftavskiljningsfilter (patroner/element, filterslangar, filterkassetter m.m.)
• Vätskefilter (silpåsar, patroner m.m.)
• Ventilationsfilter
• Stoftfilteranläggningar

Vi tillverkar och designar filtertyper anpassade för olika filteranläggning.

• AAF / Industrifilter
• Fläkt / ABB / Alstom / GE
• Filcon
• Filtersupport
• Simatek
• Flebu
• JM Stoftteknik
• Lurgi
• Scheuch
• Boldrocchi

Dinair/AAF tillverkar och erbjuder en rad olika stoftavskiljare som har olika lösningar med exempelvis filterpatroner, filterslangar och våtskrubbrar anpassat efter krav och behov.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Dokument

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page