Skolor & universitet

En hälsosam och bekväm miljö är avgörande för optimal inlärningssucces

 

IAQ (Indoor Air Quality) är stort bekymmer för både skolor och universitet, bland annat på grund av åldern och det allmänna skicket på ett antal utbildningsbyggnader. EU-kommissionen rapporterar att fler än 64 miljoner studenter och elever och nästan 4,5 miljoner lärare ägnar många timmar varje arbetsdag i förskolor och grundskolor. Barn tillbringar mer tid i skolan än någon annanstans förutom i hemmet. 

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industriplatser
  • Asbest, lera, vanliga partiklar och konstruerade fibrer

Studenters, elevers och lärares hälsa är en bland många faktorer som bidrar till inlärning och produktivitet i klassrummet, vilket i sin tur påverkar resultat och prestationer. Att inte direkt och effektivt åtgärda dålig IAQ i skolor kan leda till en ökning av långvariga hälsoproblem, dyra reparationer och potentiella juridiska problem.

Kvalitetsdesign på luftfiltreringssystem, drift och underhåll är kritiska aspekter för att kunna ha ren och hälsosam IAQ i skolor. Ordentligt fungerande filtreringssystem rengör luften från smuts, damm, pollen, mjäll, fibrer, kontrollerar lukt och minskar föroreningarna som orsakar de flesta IAQ-problemen i skolbyggnader. Förutom att förbättra hälsan och resultaten för dem som vistas i byggnaden sparar regelbundet ventilationsunderhåll även energi.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page