Skolor och Universitet

En hälsosam skolmiljö främjar lärandet

Många miljoner barn, studenter, pedagoger och övrig skolpersonal ägnar flera timmar varje dag i olika typer av skolbyggnader.

Barn tillbringar mer tid i skolan än någon annanstans förutom i hemmet.                                                                                                  Studenters, elevers och lärares hälsa är en bland många faktorer som bidrar till inlärning och produktivitet i klassrummet, vilket i sin tur påverkar resultat och prestationer. Bra kvalitét på inomhusluft bidrar till bättre hälsa och är därför en viktig förutsättning för att skolor ska ha en bra arbetsmiljö. 

Skolor har ofta många byggnader med olika typer av klassrum, idrottshallar, matsalar mm. Ett genomtänkt och ordentligt fungerande filtreringssystem rengör luften från bl.a. smuts, damm, pollen, mjäll och fibrer samt kontrollerar lukt och minskar föroreningar, vilket är det som orsakar de flesta problemen med inomhusluften i skolbyggnader. Förutom att förbättra hälsan och resultaten för dem som vistas i byggnaden ger rätt filtreringsval och regelbundet ventilationsunderhåll även minskad energiförbrukning.

Dinair är en helhetsleverantör av luftfiltreringsprodukter med stort miljöfokus. Euroventcertifiering och P-märkta produkter säkerställer att både vår produktion och våra produkter och uppfyller de senaste kraven och håller högsta kvalitet. På Dinair jobbar vi kontinuerligt med att finna smarta lösningar med låg energiförbrukning, rätt avskiljningsgrad och rätt material. Att lyssna på våra kunders behov är grundpelaren i vad vi kallar ”Ett balanserat filterval”.

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industriplatser
  • Asbest, lera, vanliga partiklar och konstruerade fibrer

Studenters, elevers och lärares hälsa är en bland många faktorer som bidrar till inlärning och produktivitet i klassrummet, vilket i sin tur påverkar resultat och prestationer. Att inte direkt och effektivt åtgärda dålig IAQ i skolor kan leda till en ökning av långvariga hälsoproblem, dyra reparationer och potentiella juridiska problem.

Kvalitetsdesign på luftfiltreringssystem, drift och underhåll är kritiska aspekter för att kunna ha ren och hälsosam IAQ i skolor. Ordentligt fungerande filtreringssystem rengör luften från smuts, damm, pollen, mjäll, fibrer, kontrollerar lukt och minskar föroreningarna som orsakar de flesta IAQ-problemen i skolbyggnader. Förutom att förbättra hälsan och resultaten för dem som vistas i byggnaden sparar regelbundet ventilationsunderhåll även energi.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala säljavdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page