Material- & metallbearbetning

Att upprätthålla luftkvaliteten i industriella miljöer är avgörande för att uppnå hög produktivitet och välbefinnande för arbetare i byggnaden. Dålig luftkvalitet inomhus har stort inflytande på produktionen av en industriproduktion och kvaliteten på produkter som produceras i denna anläggning.

Beroende på bransch och process kan förorening från materialbearbetning innefatta olika typer av damm eller gaser. Under aktiviteter som sömnad, svetsning, skärning eller slipning av olika material avges olika typer av damm eller gaser som alla kräver lämpliga filtreringslösningar.

Att välja rätt inställning är därför avgörande för att upprätthålla god luftkvalitet. Vi är experter på att välja den bästa möjliga kombinationen av produkter som hindrar föroreningar från att komma in på arbetsytan och utomhusluften med det övergripande målet att skapa säkrare och renare miljöer.

Att eliminera luftburet dammförorening är viktigt för att förhindra fel som stoppar produktionen, vilket påverkar både uppströms och nedströms försörjningskedjan i en fabrik. Det första steget i att kontrollera luftkvaliteten är installationen av lämpliga filter. Tidig upptäckt och effektiv hantering av kontamineringsrisker är nyckeln till att minimera produktionsstörningar och minska kostnader.

Anläggningshanteringsgrupper i industriella applikationer behöver stöd av en pålitlig rådgivare på plats som kan utföra luftfiltreringsgranskningar, diagnostik och kontinuerlig förbättring för att säkerställa den mest optimala effektiva lösningen för kostnadsbesparingar och riskminskning.

Vi gör detta genom att tillhandahålla ett rådgivande och tekniskt tillvägagångssätt för att förstå dina fullständiga luftfiltreringsbehov, applikationer och affärsmål, för att optimera din prestanda och sänka dina totala ägandekostnader.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page