Indoor Air Quality (IAQ) for Airports

Förbättra luftkvalitén och samtidigt reducera dina kostnader

 

På flygplatser finns en mängd olika ämnen som leder till dålig luftkvalité. Här träffas tusentals människor varje dag, som i sin tur leder till många olika utsläppskällor. Förutom luftföroreningar som orsakas direkt av människor, rör sig många fordon direkt på eller runt flygplatsen som avger avgaser. Dessutom finns det luktföroreningar från restauranger, underhålls- och reparationsarbeten runt om flygplatsen. Den största luftföroreningarna representeras dock av flygplansavgaser. Dessa är inte bara odörer utan är också farliga för passagerare och flygplatspersonal.

Luftfiltreringssystem på flygplatser hanterar stora mängder luft. Cirka 50% av byggnadens energiförbrukning går till uppvärmning, kylning och cirkulation av luften. När man ser på de totala ägandekostnaderna (TCO) är det viktigt att komma ihåg att planeringsunderhåll är ett viktigt steg för att få en kostnadseffektiv byggnad för att upprätthålla energieffektivitet, minimera driftstopp och förlänga utrustningen livslängd.

Samtidigt krävs kontroller av luftburna partiklar och molekylära föroreningar för att skydda passagerare och flygplatspersonal för att ge en bekväm, hälsosam och odörfri miljö.

Dinair/AAF erbjuder den kompletta utrustningen som behövs för att driva luftbehandlingsaggregat på flygplatsen. Förutom högeffektiva partikelfilter, som uppfyller kraven, kan vi tillhandahålla molykulärfilter och utrustning för pålitligt avlägsnande av odörer samt skadliga gaser som flygavgaser och dieselrök.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Lösningar och tjänster

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page