Hotell

Tillhandahålla en hälsosam och bekväm miljö

 

Hotellgästens upplevelse är kritisk för en ytterst konkurrenskraftig och ständigt förändrande hotellbransch. Utmärkt IAQ (Indoor Air Quality) är en huvuddel av den upplevelsen. På ett hotell, en mässa eller ett kasino ägnar folk 80 % av tiden inomhus. Inomhusmiljön är därför en viktig del av miljön.  Gästerna vill ha en hälsosam och behaglig miljö för att vara produktiva på möten och roa sig på fritiden, oavsett om det sker i sina rum, på restauranger eller kring offentliga lokaler. Samtidigt måste personal kunna koncentrera sig på jobbet på ett effektivt sätt. För att uppfylla de förväntningarna är en hög nivå av IAQ nödvändig.

 

 

  • Mögel, sporer, pollen
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industriplatser
  • Asbest, lera, vanliga partiklar och konstruerade fibrer

 

  • Bara i USA står hotellen för mer än 460 kvadratkilometers yta, nästan fem miljoner gäster och en årlig energiförbrukning på nästan 4 miljarder dollar
  • 56 % av underhållsteknikerna i den kommersiella sektorn erkänner att deras underhåll av IAQ inte utförs i enlighet med IAQ-riktlinjer
  • Brist på ordentlig luftfiltrering är den främsta orsaken till dålig IAQ

 

Luftfiltreringssystem på hotell måste hantera stora mängder luft. Cirka 50 % av en byggnads energiförbrukning går åt till uppvärmning, kylning och luft i rörelse. Vid beräkning av total ägandekostnad (TCO), för att få en kostnadseffektiv byggnad är det viktigt att komma ihåg att planeringen av underhållet är ett viktigt steg i att bibehålla energieffektiviteten, minska dyra driftavbrott och förlänger utrustningens livslängd.

Dessutom förbrukar gröna byggnader i snit 26 % mindre energi, släpper ut 33 % mindre koldioxid, förbrukar 30 % mindre inomhusvatten och skickar 50  % till 75 % mindre avfall till soptippar och förbränningsanläggningar. Möjligheten för hotell att integrera gröna byggstrategier i sin design, konstruktion och dagliga drift är logiskt från ett företagsperspektiv och kan vara en viktig del av ett företags hållbarhetsarbete.

Dinair/AAF kan bistå dig i de processer som krävs för att få certifiering genom BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Den ledande metoden som varit etablerad längst för bedömning, klassificering och certifiering av hållbart byggande, BREEAM, fastställer referenspunkten för grönt byggande i 78 länder runt om i världen.

Strategier för luftfiltrering bidrar också till att förtjäna poäng för certifiering av Leadership in Energy and Environmental Design® (LEED®). LEED® Green Building Rating System™, som tidigare har används framförallt i USA och som administreras av Green Building Council i USA, används nu runt om i världen för att bedöma miljöprestandan i byggnader.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page