Bioteknik

Skydd mot farliga biologiska kontaminanter och infektiösa patogener

 

Bioteknik omfattar utnyttjandet av cellulära och biomolekylära processer för att utveckla tekniker och produkter som förbättrar liv genom framsteg inom områden som medicin, jordbruk, bränsleframställning och vattenvård. Utveckling och forskning inom bioteknik utförs på unviersitet, sjukhus, läkemedelsföretag, forskningscenter och i statlig och militär regi.

Stränga lagkrav reglerar driften av biosäkerhetslaboratorier och är baserade på ett riskklassificeringssystem bestående av fyra steg som sträcker sig från låg eller ingen risk för individer och samhälle till hög risk för individer och samhälle. Filtreringssystem som avskiljer kontaminanter är oerhört viktiga för att garantera säkerheten för laboratoriepersonalen, samhället och miljön.

 

 

  • Forskning som involverar patogener, som virus, parasiter, bakteriella mikroorganismer eller genetiskt modifierade organismer medför potentiella risker – inte bara för oss människor utan även för miljön, eftersom patogenerna kan spridas och utvecklas på oförutsägbara sätt.
  • Oro för biosäkerhetsfrågor uppstår ofta när nya sjukdomar bryter ut eller när sjukdomar som man trott varit under kontroll sprids på nytt.
  • Biotekniklabb kräver biosäkerhetsåtgärder som skyddar både människor och miljö.

Biologiska riskfaktorer kan förebyggas och kontrolleras genom en korrekt tillämpning av internationellt erkända tillvägagångssätt, som till exempel:

  • Etablerade mikrobiologiska förfaranden
  • Anpassade arbetsmiljöer
  • Skyddsbarriärer
  • Särskilda utbildningar
  • Utbildad laboratoriepersonal
  • Korrekt utformade säkerhets system, som t.ex. kompletta isolerande luftfiltreringssystem

 

 

Dinair/AAF specialiserar sig på design, tillverkning och provning av kompletta, anpassade säkerhets system med HEPA-filter med maximal filtrering, för att förebygga produktkontamination i labbmiljöer genom att göra dem praktiskt taget fria från partiklar. Systemet filtrerar och innesluter även skadliga mikrober och eliminerar dem från den frånluften.

Dinair/AAF´s ledande expertis inom affärskritiska verksamheter och fokus på totala singlesource-system säkerställer de stränga kraven på biosäkerhetslaboratorium och ger skydd mot de betydande potentiella risker som föreligger i samband med bioteknisk forskning och utveckling.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala säljavdelning

Lösningar och tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page