Cement, mineral och kalk

Stoftavskiljning

 

Filter för stoftavskiljning i industriella processer är anpassade efter driftsfall i avseende av val av filtermedia och utförande. Dessa parametrar är helt avgörande för prestanda, funktion och livslängd som påverkar den totala driftskostnaden. Genom lång erfarenhet och ett nära samarbete med er verksamhet kan vi rekommendera det filter som är optimalt för din anläggning.

• Erfarenhet och materialkunskap för optimering och ökad livslängd av filtreringsprocessen.
• Egen högteknologisk produktion i Sverige vilket erbjuder snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.
• Komplett filterleverantör av rökgas, stoft, ventilation och vätskor.
• Stoftemissionsmätningar och kvartsdammsmätningar.
• Olika typer av filtermedia för specifika driftsfall.
• Total ägandekostnad, fokus på TCO.
• Utför analyser och service av filter.

• Stoftavskiljningsfilter för patroner/element, filterslangar, filterpåsar, filterkassetter m.m.
• Filterkorgar & övriga reservdelar till filter
• Läcksökningspulver och UV lampor
• Rensutrustning (membran, ventiler m.m.)
• Vätskefilter (silpåsar, patroner, filterpressdukar, trumfilter m.m.)
• Ventilationsfilter, luftintag (kompressorrum)
• Stoftfilteranläggningar (slangfilter, patronfilter, RotoClone™ m.m.)

Vi tar hand om allt som behöver göras med era filter, från byten till konditionstester, läcksökningar, optimeringar, tryckfallsmätningar eller installation och kalibrering.
Vi erbjuder våra kunder analyser och statustester av filter som varit i drift. Med data kan vi bland annat uppskatta förväntad livslängd och optimera materialval vid framtida filterbyten.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page