Ett starkt nätverk driver utvecklingen av ren luft framåt

 

Sedan 2016 ingår Dinair AB (grundat 1986) i AAF International som är en av världens största tillverkare av luftfiltreringslösningar, med anläggningar för produktion, lager och distribution i 22 länder på fyra kontinenter. Dinair/AAF arbetar för att skydda människor, processer och system genom att utveckla och tillverka filter och filtreringsutrustning som håller marknadens högsta kvalitet. Vi erbjuder kompletta, innovativa luftfiltreringslösningar som utformats för att avskilja och kontrollera förekomsten av luftburna partiklar och gaser.

Dinair/AAF internationella verksamhet drivs med stöd av vårt moderbolag Daikin Industries Ltd., med säte i Osaka, Japan.

 

Innovation för en hållbar morgondag

Tillsammans med Daikin vill Dinair/AAF värna om den långsiktigt hållbara och innovativa produktutveckling som kommit att bli synonym med vår verksamhet. Ett viktigt steg i detta är våra sex forsknings- och utvecklingscentrum i världen. Som ett resultat av denna satsning är vi som enda leverantör ensam på marknaden om att erbjuda luftfilter konstruerade med filterramar i minst 71 % återvunnen stål. Stålramen är dessutom 100 % återvinningsbar som ger överlägset lägst koldioxidutsläpp för våra kunder och en materialåtervinning som bidrar till en produktion med mindre klimatpåverkan.

Att bekämpa klimatförändringar är ett av 17 globala hållbarhetsmål som utgör FN:s Agenda 2030 och ett av fem huvudmål på denna agenda som Dinair identifierat som kärnan i vår verksamhet.

”Dinair/AAF levererar ett välutvecklat produktsortiment mot sjukhus, kontorslokaler, kommersiella lokaler och industriella anläggningar. Vi är Eurovent certifierade och våra produkter är också P-märkta. Certifieringarna säkerställer att våra produkter och vår produktion uppfyller de senaste kraven och håller högsta kvalitet.”

 

Anders Påhlson, VD, Dinair AB

Vår produktion – ett automatiserat hantverk

Dinairs produktionsanläggningar i Sverige är placerade i Horndal och Kinna med över 70 anställda i produktionen. 
Vi har en bred maskinpark och mycket kunnig personal för att tillgodose våra kunders behov och önskemål. Vår specialitet är skräddarsydda filterlösningar med en flexibel produktion som kan anpassas efter snabba svängningar och akuta behov.

Vi tillverkar alla typer av ventilationsfilter även i Riga (Lettland), Kausala (Finland) och Trencin (Slovakien).
På anläggningen i Kinna är vi helt unika inom AAF att tillverka stoftavskiljningsfilter såsom stoft-, rökgas- och våtfilter.

Dinair AB är certifierad enligt både ISO 9001 och ISO14001. Vi är också Eurovent-certifierade och våra filter finns upptagna på Eurovents databas av certifierade filter. I vårt sortiment finns också P-märkta filter enligt RISE certifieringsregel 055.

  

Miljö- och kvalitetspolicy

Dinair arbetar med tillverkning och försäljning avprodukter samt tjänster inom filtrering. Vår betydande miljöpåverkan uppkommer främst vid produktion av vårt råmaterial och våra transporter. Rådgivningen till våra kunder kan samtidigt ha en betydande positiv miljöpåverkan. Syftet med våra filter, dess filtrering och vår rådgivning ger en bättre luftmiljö och lägre energiförbrukning för våra kunder.

  • Vi förbättrar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete tillsammans med kunder och leverantörer, för att kunna uppfylla miljömässiga behov så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Vi lever med god marginal upp till gällande lagstiftning och håller oss informerade för att uppfylla nuvarande och kommande krav på marknaden.
  • Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. Dinair eftersträvar att använda återvinningsbara/miljöanpassade råmaterial.
  • Vi förebygger och minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
  • När vi bedömer affärspartners betraktar vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete som meriterande och väljer samarbetspartner därefter. Vi uppmuntrar våra speditörer, konsulter, entreprenörer och leverantörer att leva upp till en hög grad av miljö- och kvalitetsmedvetenhet.
  • Dinair informerar och motiverar all personal så att hela företaget arbetar för bättre miljö och kvalitet. 

Ladda ner PDF här.

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page