Hälso- och sjukvård

Skyddar ren luft

Ren luft är ytterst viktig på sjukhus och inom hälso- och sjukvård för att skydda patienter, personal och besökare från luftburna sjukdomar och infektioner samt bidra till en behaglig, hälsosam och luktfri miljö. IAQ-nivån (Indoor Quality Air) på anläggningen, dvs. den luft som andas av dem som vistas i byggnaden, är särskilt viktig på grund av patienternas försvagade immunförsvar, som gör dem mer mottagliga för biverkningar och smittor. Dålig IAQ klassas som en av de fem främsta miljöriskerna för folkhälsan.

 

 

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industrianläggningar
  • Asbest, lera, elementarpartiklar och konstfibrer

 

Med tanke på den kontinuerliga tillströmmning av potentiellt smittsamma patienter och deras anhöriga är det givetvis viktigt att reducera riskerna genom att avlägsna luftburna kontaminanter som uppkommer både innanför och utanför lokalens dörrar. Förutom kontaminanternas effekt på patienter och vårdpersonal kan frätande gaser skada VVS-enheter, kontrollrum och elektroniska instrument, diagnostikinstrument, röntgenmaskiner och kontorsmaterial.

 

 

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt ventilationssystem är den allra första åtgärden som Dinair/AAF vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning. Analyser kan ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Vårt mål med att genomföra den här granskningen är att få en bättre förståelse för nuvarande status och föreliggande luftfiltreringsbehov, användningsområden och vilka de övergripande luftkvalitetsmålen är. Den anpassade luftfilterundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktig information som kan bidra till att minska dina risker och spara både tid och pengar.

Klicka här för att boka en kontroll redan idag!

Lösningar och tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page