Rening av avloppsvatten

Arbete för att tillhandahålla ren luft

Vårt team med mycket kunskap om gasfiltrering, i kombination med omfattande erfarenhet inom partikelfiltrering och luftföroreningskontroll, gör Dinair/AAF unikt kvalificerade till att utforma totala systemlösningar för din reningsverksanläggning. Vi är specialinriktade på att eliminera illaluktande gaser, skydda elektronik från korrosion och partiklar för att förhindra fel och driftavbrott samt skydda luftkompressorer från korrosion och partiklar, så att de fungerar ordentligt.

Behandling av avfallsvatten från reningsverk bildar utomhusluft som kan vara stark, kvarliggande och obehaglig för medarbetarna, boende, företag och branscher som ligger i närheten av reningsverket. Starka lukter utvecklas inom flera områden på ett reningsverk, t. ex. vattenledningar, sedimenteringsbassänger, pumpstationer och kloaker.

Otrevliga dofter uppstår ofta från följande källor:

 • Kombinerad avloppsöversvämning (BTEX, TCE och andra lättflyktiga organiska ämnen)
 • Industrikloaker (bensen, kemiskt industriavloppsvatten som aminer och andra lättflyktiga organiska ämnen)
 • Hushållsavlopp (ammoniak, vätesulfid och merkaptaner)

   

Det är inte bara vätesulfid som är potentiellt farligt i höga koncentrationer. Elektronisk korrosion på sådana platser kan ske när frätande, sura gaser angriper känsliga datorpaneler och annan kritisk elektronik som påverkar tillförlitligheten i en anläggnings processer. 

Brister i korrosionkontroll kanleda till:

 • Strömavbrott 
 • Ömtåliga anslutningspunkter 
 • Överhettade system 
 • Dyra reparationer 
 • Fel i kretskort 
 • Driftavbrott på anläggningen
 • Reducerad produktionseffektivitet i komprimerade luftsystem och ökade underhållskostnader

 

Lösningen på de problemen börjar med en grundlig luftfilterkontroll av dina VVS-system utförd av Dinair/AAF. Vi arbetar med en samarbetsvillig och rådgivande inställning med syfte att få en helhetsbild av dina behov av luftfiltrering, användningsområden och mål för total luftkvalitet. Genom att utföra en sådan kontroll kan vi ta reda på exakt hur du står i jämförelse till de bästa rutinerna hos företag som liknar ditt. Den anpassade luftfiltreringsundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktiga fördelar, genom att hjälpa dig spara pengar, minska risker och spara tid.

Klicka här för att boka din kontroll idag!

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page