Mikroelektronik

Minska korrosionsrisk

 

Föroreningar bestående av fina partiklar och luftburna molekyler (AMC – Airborne Molecular Contamination) måste kontrolleras minutiöst för att halvledartillverkning ska kunna bli lönsam och leda till få kassationer. 

Källor till luftburna molekylära föroreningar (AMC) är bland annat: 

  • kemisk avgasning
  • avgaser från andra industrier och processer
  • fordonsavgaser
  • säsongsbeorende faktorer

AMC-relaterade fel klassificeras som:

  • Mekaniska effekter, inklusive försämrat kylluftflöde, problem med rörliga eller optiska delar och ytdeformering.
  • Kemiska effekter som korrosion av elektriska komponenter orsakad av damm som innehåller svavel- och klorhaltiga salter.
  • Elektriska effekter som impedansförändringar och bryggbildning mellan ledare i elektroniska kretsar.

 

Dinair/AAF´s ingenjörer deltar i standardiseringsgrupper i både USA och Europa. Vi har en viktig roll när nya standarder ska utformas och rutiner för renrumstillämpningar ska rekommenderas. Ett exempel är då våra tekniker fungerade som nyckelpersoner när Institute of Environmental Sciences and Technology skulle ta fram och författa sina praxisrekommendationer. Denna yrkeskompetens gör avtryck på all vår design, tillverkning, och provning som vi ägnar åt våra lösningar för renrumsfiltrering. Resultatet är renrumsfilter som är konstruerade och monterade för att ge exakt den partikelrening som krävs samtidigt som du förbättrar energieffektivitet och gör kostnadsbesparingar.

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt VVS-system är den allra första åtgärden som Dinair/AAF vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning och analyser som ska ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Vårt mål med att genomföra den här granskningen är att få en bättre förståelse för nuvarande status och föreliggande luftfiltreringsbehov, användningsområden och vilka de övergripande luftkvalitetsmålen är. Den anpassade luftfilterundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktiga fördelar eftersom den bidrar till att minska dina risker och spara både tid och pengar.

Klicka här för att boka en kontroll redan idag!

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Lösningar och tjänster

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page