Asfalt

Filter och tjänster för asfaltsindustrin

 

Filtren i asfaltsindustrin utsätts ofta för extrema förhållanden. Våra filter anpassas för olika temperaturer och driftsfall för att ge låga stoftemissioner och längsta möjliga livslängd. Vi erbjuder både filter och service av högsta kvalitét med hög leveranssäkerhet.

• Snabba leveranser och vi lagerhåller de vanligaste filtertyperna.
• Lång erfarenhet och teknisk kunskap för optimering av filtreringsprocessen utifrån aktuellt driftsfall.
• Stoftemissionsmätningar och kvartsdammsmätningar.
• Olika typer av filtermedia för specifika driftsfall.
• Total ägandekostnad, fokus på TCO.
• Utför analyser och service av filter.

För att åstadkomma bästa möjliga TCO hjälper vi er att ha kontroll på era anläggningar och identifiera förbättringsområden, sätta mål och vidta åtgärder. Vi utför schemalagda kontroller för underhåll och service vid rätt tidpunkt för att undvika onödiga produktionsstopp orsakade av filtren.

Valet av filtermedia är viktig och påverkas av driftsfallet. Vi har kunskapen om vilka filtermedia ni bör välja till er verksamhet för att optimera dess kapacitet och maximera livslängd.

Vi tillverkar och designar filtertyper anpassade för olika filteranläggning.

● Ameco
● Ermont
● Ammann
● ITK
● Benninghoven
● BMD Garant
● Luhr
● DISA-Nederman
● KVM
● Astec
● Amomatic
● Processfilter

Vi har filterkorgar för alla filtertyper som är anpassade för olika filteranläggningar

● Ameco
● Ermont
● Ammann
● ITK

Vi tar hand om allt som behöver göras med era filter, från byten till konditionstester, läcksökningar, optimeringar, tryckfallsmätningar eller installation och kalibrering. Vi erbjuder våra kunder analyser och statustester av filter som varit i drift. Med data kan vi bland annat uppskatta förväntad livslängd och optimera materialval vid framtida filterbyten.

• Filterservice
• Filterbyten
• Emissionsmätning, kvartsdammsmätning
• Renskjutning (för att återfå kapacitet och förlänga driftstiden)
• Flödesmätningar
• Analyser (Analys av betjänade filter för att kunna ge bedömningar om status och ev. förbättringsåtgärder)

  • Vi hjälper er att optimera filtrering och driftstider.
  • Ökad kontroll på den totala driftskostnaden att hålla igång filteranläggningar och produktion.
  • Stoftemissionsmätningar, flödesmätningar och injusteringar av dina filteranläggningar.
  • Service, reparationer och filterbyten på plats, vid behov eller med serviceavtal med schemlagda tider.
  • Undvik oplanerade underhållsstopp och produktions-bortfall. Vi utför schemalagda kontroller för underhåll, reparationer och filterbyten vid rätt tidpunkt.
  • Vi utför analyser av filter som varit i drift. Bra hjälp för statuskontroll och planering samt felsökning eller optimering av filtermedia.

 

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Dokument

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page