För ytterligare två år: Eurovents produktgrupp "Luftfilter" (PG-FIL) har omvalt Dr. Marc Schmidt som sin ordförande.

Företagets nyheter

Blogg

Vi är glada att kunna meddela att vår uppskattade kollega Dr. Marc Schmidt (Vice President Technologies Europe) enhälligt har omvalts till ordförande för Eurovents produktgrupp "Luftfilter". AAF-gruppen gratulerar Marc till omvalet och kommer aktivt att stödja honom och Eurovent i det kommande arbetet kring förbättringen av luftkvaliteten.

När det gäller de framtida målen för produktgruppen "Luftfilter" förklarade Marc efter sitt val: "Vi strävar efter att ytterligare främja den växande medvetenheten hos allmänheten om värdet av ren luft, till exempel genom vår pågående kampanj för inomhusluftkvalitet (IAQ) i sociala medier. Dessutom diskuterar vi hur absorptionsfilter kan användas på ett förnuftigt sätt för att öka IAQ. Ett annat viktigt ämne är miljövarudeklarationer (EPD) för luftfilter. Det innebär att luftfilter i framtiden inte bara kommer att bedömas utifrån sin filterprestanda och energieffektivitet, utan även ur ett hållbarhetsperspektiv."

Marc kommer att stödjas av Thomas Caesar, som har omvalts som gruppens vice ordförande. Eurovents produktgrupp "Luftfilter" omfattar luftfilter och relaterade produkter. Man agerar ofta i samarbete med andra Eurovent-produktgrupper som täcker produkter som integrerar luftfilter. Den stöds av Eurovents medlemsorganisationer på nationell nivå. Gruppens viktigaste uppgifter är att påverka europeisk och nationell lagstiftning, utveckla EN-, ISO- och Eurovent-standardisering samt allmänt främja branschen och dess exportinitiativ.

Hela mediepaketet från Eurovent finns tillgängligt här https://eurovent.eu/?q=articles/schmidt-and-caesar-chair-pg-fil-next-term 

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page