AstroPure CLASSmate

Luftrenare

Produktöversikt
  • Filterklass H14
  • Lång livslängd genom rätt förfiltrering
  • Integrerad fläkt med variabel hastighet 
  • Låg ljudnivå
  • Lätt att installera
  • CE-godkänd

Luftkvaliteten inomhus (IAQ) är en enorm utmaning för skolor, universitet eller andra byggnader där människor möts och arbetar. Äldre fastigheter och underdimensionerad ventilation ger begränsade möjligheter till rätt luftombyte. Användningen av CLASSmate, med effektiv HEPA-filtrering, ger dig ren luft.

CLASSmate​–​enheten är utformad för att uppfylla den växande efterfrågan på användarklara fläktfilterenheter.

Enheten är designad för användning i taksystem. Den modulära fläktfilterenheten är en fristående enhet byggd av anodiserad aluminium. Högpresterande fläkt med låg ljudnivå och filter med lågt tryckfall. Filtret är enkelt att installera ovan eller från renrumssidan. Typiska tillämpningar inkluderar renrum ISO.EN 14644-1, klass 5 (klass M 3,5 (100) till US Federal Standard 209E)

Hela enheten är lätt att dekontaminera och är tåligt mot desinfektionsmedel. Höljet har en integrerad knivkant som tillsammans med gelpackningen i filtret skapar en tät applikation. Den elektroniska motordesignen möjliggör hastighetskontroll när den är ansluten till ett Smart Control System (SCS) eller ett PC-styrt visualiserat styrsystem som AstroDrive. CLASSmate uppfyller höga krav på säkerhet, hälsa, miljö och är CE-godkänd. 

  • Skolor och universitet
  • Hotell och restaurang
  • Sjukvård
  • Kommersiella fastigheter
Höjd (mm) 442
Vikt (kg) 29