AstroClean LAF

FILTRERINGSSYSTEM FÖR LAMINÄRT LUFTFLÖDE I TAKET

Produktöversikt
  • Utformad för användning i operationssalar
  • Som standard finns den i RAL 9010 målat stål.
  • Läckfri konstruktion
  • Åtta standardmått med en standardhöjd på 450 mm
  • Utformad för luftflöden från 2 350 till 12 400 m³/h.
  • Som standard utformad för att inkludera en operationslampa
  • Kan även fås utan lampfäste för kirurgisk lampa
  • Hög effektiv HEPA 14- eller ULPA 15-filtereffektivitet
  • Uppfyller standarden NFS 90-351

När det gäller luftrenhet är operationssalar förmodligen de mest krävande miljöerna på ett sjukhus. För att skydda patienterna från risken för infektioner från kontaminerad luft under ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att permanent avlägsna luftburna partiklar med hjälp av lämpliga filtreringslösningar.

Baserat på många års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn, samt erfarenhet från otaliga projekt för företag som driver renrum, känner AAF till kraven på ultrarena miljöer och de särskilda utmaningarna i operationssalar när det gäller luftflöde, erforderlig filtreringseffektivitet och möjliga orsaker till kontaminering.

Vår enhet för laminärt luftflöde AstroClean LAF har utvecklats för nya installationer eller för eftermontering av befintliga operationssalar. Huskonstruktionen omfattar ett plenum som är utrustat med absoluta filter med antingen H14- eller U15-filtreringseffektivitet. Plenumet fungerar som tryckkammare uppströms de absoluta terminalfiltren och innehåller en förseglad centralbox för installation av scialytiska lampor.

AstroClean LAF är ett tillförlitligt och lättinstallerat takfilterhus som innehåller ett mycket enkelt och tillförlitligt filterlåsningssystem och ett flödesspridningsgaller som genererar ett enkelriktat luftflöde över hela husets yta. AstroClean LAF är särskilt utformad för operationssalar och uppfyller kraven i standarden NFS 90-351.

  • Hälso- och sjukvård
Konstruktion Rostfritt stål