SAAFBlend WS

Gasmedia

Produktöversikt
 • Samlar upp sura gaser, lättflyktiga organiska ämnen, reaktiva organiska ämnen av molekylärvikt
 • Specialtillverkat för ett brett användningsområde
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 900 kg säckar
 • Samlar upp följande kontaminanter:
  • Formaldehyd
  • Kolväten (lättflyktiga organiska ämnen)
  • Svavelväte
  • Aldehyder med låg molekylär vikt och organiska syror
  • Kväveoxid
  • Kvävedioxid
  • Svaveldioxid

SAAFBlend WS-media tar bort giftiga och orena gaser genom fysisk adsorption. Mediat består av en blandning av SAAFOxidant, SAAFCarb och SAAFCarb MA.

SAAFOxidant media tillverkas av kulformade och porösa pellets och består av en blandning av aktivt aluminiumoxid och andra bindemedel. Mediet impregneras med kaliumpermanganat för att ge bästa möjliga adsorption, absorption och oxidation av olika kontaminanter i gasform. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda.

SAAFCarb-media tillverkas av aktivt kol i pelletsform som består av substrat av högsta kvalitet, för att ge bästa möjliga adsorption av olika kontaminanter i gasform. Gasen samlas då upp i pelletsen, där oxidationen gör att gaserna blir oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption.

SAAFCarb MA tillverkas av aktivt kol i pelletsform som impregnerats för att ta bort sura gaser.

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för människor som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. När SAAFBlend WS-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20˚C - +55˚C
Relativ luftfuktighet 10-95%