SAAFCarb MA.HT

Gasmedia

Produktöversikt
 • Kemiska media med hög kapacitet för borttagning av svavelväte
 • Samlar upp kontaminanter i sura gaser
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 500 kg säckar

SAAFCarb MA.HT är ett kemisk media för gasborttagning som har utformats för att ha en hög kapacitet för H2S och för att effektivt ta bort flera kontaminanter i gasform. Mediat består av kol, och andra bindemedel för optimal borttagning av sura gaser. Mediat fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir till ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. SAAFCarb MA.HT-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och kemiskt säker. 

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för människor som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. När SAAFCarb MA.HT-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20˚C - +55˚C
Relativ luftfuktighet 10-95%