SAAFCarb MC

Gasmedia

Produktöversikt
 • Impregnerat aktivt kol som specialutformats för borttagning av klor och lättflyktiga organiska ämnen
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Lågt tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Specialimpregnerat media
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 500 kg säckar

SAAFCarb MC kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort klor och lättflyktiga organiska ämnen från luftflöden. Mediat består av 3 mm porösa pellets som är tillverkade av en giftfri blandning av aktivt kol i pulverform, aluminiumoxid och andra bindemedel. Pelletsen impregneras för att de ska kunna ta bort klor.

I den kemiska sorptionsprocessen tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Pellets fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. SAAFCarb MC-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och kemiskt säker. 

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för människor som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. När SAAFCarb MC-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20˚C - +55˚C
Relativ luftfuktighet 10-95%